Ledig/reservert nummer

Samler intervaller med ubrukte og reserverte numre per bilagsserie.

Brukes til å definere ekstra intervaller for dokument-/bilagsnummer per bilagsserie, hvis intervallet i tabellen Bilagsserie ikke er tilstrekkelig.

Programmet beholder også reserverte numre i denne tabellen, mens produserte dokumenter venter på godkjenning.

Feltet Reservert angir om et intervall er ubrukt eller reservert.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.