Transportsone

Definerer kostnad for vektintervaller, per transportsone.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.