Transportavtale

Inneholder én rad for hver transportavtale.

Brukes til å beregne feltene Frakt 1 - Frakt 4 på en kundeordre, når feltet Ferdigmeldt vekt er fylt ut, jf. feltet Transp.avtalenr.

Om tonnrate og/eller kostnad, og hvilke av de fire fraktfeltene som skal vise resultatet, bestemmes i feltet Transp.avt.behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.