Oversettelse

Inneholder én rad for hver Oversettelse.

Mappe-navn, navn på oppsett, navn på vinduer, navn på tabeller, navn på sideelementer, verktøytips og kolonnenavn kan oversettes.

Når en tekst skal vises, kontrollerer programmet om det finnes en Oversettelse for den med det relevante vilkåret på brukerens Programspråknr. Hvis det er flere rader med samme vilkår, brukes det første (dvs. vilkåret med lavest Sort.sekv.nr). Rader kan settes inn mellom eksisterende rader, med kommandoen Innsett.

Oversettelse leses:

Oversettelser i denne tabellen brukes ikke hvis alternativet Originale er valgt i dialogboksen for kommandoen Tekster (i gruppen Bedrift i kategorien Hjem).Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.