Timegruppe

Inneholder én rad for hver timegruppe.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.