Avgiftstermin

Inneholder én rad for hver avgiftstermin.

Ved registrering av bilag foreslår programmet den første avgiftsterminen som valuteringsdatoen faller innenfor.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.