Avgiftskode-automatpostering

Definerer hvordan beløp angitt for bestemte avgiftskoder, skal fordeles på flere avgiftskoder og avgiftsnumre.

Noen bilag kan f.eks. kreve andeler:

Du kan:

  1. Legge til en rad i tabellen Merverdiavgift,
  2. Referere til den i en ny rad i tabellen Avgiftskode,
  3. Koble tabellen Avgiftskode-automatpostering og fylle ut feltene Andel, Ny avgiftskode og Mva.nr. på noen linjer, og
  4. Utføre behandlingen Beregn MVA-sats på den nylig tillagte raden i tabellen Avgiftskode, for å beregne feltet Sats på den nylig tillagte raden i tabellen Merverdiavgift.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.