Avgiftskode

Inneholder én rad for hver avgiftskode.

Brukes i tabellen Bilag, for å be om beregning av avgifter.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.