Overvåkningspunkt-definisjon

Overvåkningspunkt-definisjon brukes for å definere hva som skal vises i tabellen Overvåkningspunkt.

Overvåkningspunkt-definisjon definerer:

Hvordan legge til et nytt overvåkningspunkt fra et oppsett i Visma Business er beskrevet under: Legg til som Overvåkningspunkt

Merk: Hvis kilde eller mål for en Overvåkningspunkt-definisjon peker til et oppsett som kun er tilgjengelig for enkelte bedrifter eller brukere, vil allikevel overvåkningspunktet og antallet bli vist for alle brukere og bedrifter som er definert i tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang. Det er ikke mulig å åpne oppsettet fra overvåkningspunktet hvis bruker eller bedrift ikke har adgang til det angitte oppsettet.

Legg til Visma Document Center som ekstern kilde for Overvåkningspunkt

  1. Åpne tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.
  2. På en ny linje, velg 1 - Document Center - nye dokumenter i feltet Ekstern kilde. Feltet Beskrivelse fylles automatisk ut, men kan om ønskelig endres.
  3. Åpne tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang.
  4. På en ny linje, fyll ut feltene Overvåkningspunktnr., Brukernavn og enten Bedriftsnr eller Bedriftsgruppenr som skal være datakilde for overvåkningspunktet. Legg til en ny linje for hver bruker som skal kunne se overvåkningspunktet.
  5. Åpne opp tabellen Overvåkningspunkt. Nye overvåkningspunkter som er lagt til vil være synlige, hvis du har satt deg selv opp som bruker i foregående steg, og antall rader i kilde-sideelementet for definert bedrift er > 0.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.