Overvåkningspunkt-bedriftsadgang

Tabellen brukes for å angi hvilke brukere som skal kunne se et overvåkningpunkt, og hvilke bedrifter eller bedriftsgrupper som brukes som datakilde for overvåkningspunktet.

Brukere kan bare se resultater for bedrifter de har adgang til i Visma Business.

Merk: Ved oppsett av bruker- og bedriftskoblinger legg merke til at antallsteller fra eksterne kilder vil vises hvis brukeren har adgang til bedriften i Visma Business, selv om brukeren ikke har adgang til det selve det eksterne programmet (for eksempel Visma Document Center).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.