Systemendringslogg

Inneholder én rad for hver påloggede operasjon eller dataendring i systemdatabasen.

Omfanget av logging bestemmes av tabellen Endringsloggdefinisjon. Programmet utfører også noe obligatorisk logging.

Hvilke felt som fylles ut på hver rad, avhenger av feltet Loggtype.

Forsøk på å importere data til tabellen vil bli ignorert.

Rader kan bare slettes gjennom behandlingen Slett endringslogg i tabellen Systemopplysninger.

I bedriftsdatabasene gis tabellen navnet Bedriftendringslogg.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.