Beholdningsendring

Inneholder én rad for hver leveringsdato, per kombinasjon av produkt og lager, med forventede fremtidige beholdningsendringer og utgående beholdning.

Kan brukes til å finne ut om og når du kan foreta leveringer og bør etterfylle beholdningen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.