Standard avgiftskode

Inneholder én rad for hver standard avgiftskode definert av skattemyndighetene i Norge eller Danmark.

Brukes til å koble oppføringer i tabellen Avgiftskode mot relevant standard avgiftskode via feltet SAF-T avgiftskode.

De nyeste standard avgiftskodene kan importeres til systemdatabasen ved å importere henholdsvis ..\Nor.Int\StandardVATCodesNorway_NO.txt og/eller ..\Den.Int\StandardVATCodesDenmark_DK.txt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.