Standardkonto

Inneholder én rad for hver standardkonto definert av skattemyndighetene i Norge eller Danmark.

Brukes til å koble oppføringer i tabellen Hovedbokskonto mot relevant standardkonto via feltet SAF-T kontonr.

De nyeste standardkontoene kan importeres til systemdatabasen ved å importere henholdsvis ..\Nor.Int\Standard_account.txt og/eller ..\Den.Int\Standard_account.txt.

Kontoene i denne tabellen brukes av behandlingsvalget Angi standardkonto i tabellen Hovedbokskonto.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.