Serienr

Kan brukes til å definere flere serienumre for en salgsordrelinje, uavhengig av varepartier.

Serienumre håndteres vanligvis i tabellen Reservasjon, som gir fullstendig kontroll og sporbarhet av lagerbeholdning.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.