Ressurs

Inneholder én rad for hver ressurs.

En ressurs er noe som kan deles av mange personer i bedriften, f.eks. et konferanserom, og kan reserveres for en angitt tidsperiode.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.