Avstemt transaksjon

Inneholder koblinger mellom avstemte transaksjoner.

Tabellen brukes til å koble avstemte transaksjoner i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.