Realisasjonsjournallinje

Inneholder én rad for hver produkttransaksjon som realiseres.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.