Realisasjonsjournal

Inneholder én rad for hver gang produkttransaksjoner realiseres.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.