Fullmakt

Kan inneholde én rad for hver person som er godkjent for å administrere en bankkonto.

Kan brukes i regnskapskontorer der ansatte har myndighet over kundekontoer.

Når du redigerer tabellen, låser programmet den relevante raden i tabellen Aktør. Hvis du sletter en aktør, slettes også de tilsvarende radene i tabellen Fullmakt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.