Resultat/balansedefinisjonslinje

Inneholder én rad for hver linje i en resultat/balansedefinisjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.