Resultat/balansekolonne

Bestemmer hvilke kolonner som skal vises i resultat- og balanserapporter.

Inkluderes ikke i databasen, og inneholder ingen rader.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.