Produktbeskrivelse

Definerer produktbeskrivelser for ulike språk, eller ekstra lange beskrivelser.

On order documents

Hvis avkrysningsboksen Produktbeskrivelser i aktuelt språk er valgt i dialogboksen for den avanserte rapportparameteren for ordredokumenter, brukes beskrivelser på kundens eller leverandørens språk, såfremt de ikke utelates fra utskriften på den faktiske dokumenttypen.

Beskrivelsene kan komme i tillegg til eller i stedet for beskrivelsene i tabellen Ordrelinje, avhengig av feltet Legg til beskr. i tabellen Språk.

Forespørsler og Bestillinger brukes leverandørens beskrivelse i stedet hvis den defineres, feltet Lev.alt.nr fylles ut på ordrelinjen, og avkrysningsboksen Leverandørens produktnr og beskrivelse er valgt i dialogboksen for den avanserte rapportparameteren.

De innsatte linjene får samme skrift som feltet Beskrivelse på ordrelinjen.

On the screen

Tabellen kan også inneholde informasjon for intern bruk, f.eks. salgsfordeler eller spørsmål til kunder, som kan utelates på ordredokumenter.

Produktbeskrivelser kan vises på skjermen, f.eks. ved å koble dem indirekte til tabellen Ordrelinje via tabellen Produkt, og legge til utvalgsvilkår for språk osv.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.