Produktkategori

Inneholder én rad for hver produktkategori.

Kan brukes til å gruppere produkter hierarkisk.

Brukes av Visma e-Business.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.