Skrivergruppe

Inneholder én rad for hver Skrivergruppe som Bruker skal deles inn i.

Det er bare nødvendig å definere Skrivergruppe hvis du vil bruke tabellene Arbeidsområdeskriver og Vindusskriver.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.