Prisrefusjon

Logger reduksjoner i innkjøpspriser, for leverandører med prisrefusjonsavtale.

Hvis avkrysningsboksen Prisrefusjonsavtale er valgt i oppslagsdialogboksen til feltet Lev.pref. i tabellen Aktør, vil programmet ved logge reduksjoner i innkjøpsprisen etter rabatt i prosent og beløp (på samme rad) for slike leverandører. Tabellen kan også redigeres manuelt.

Radene vises i rapporten Refusjonsanmodning i tabellen Aktør.

Når du får tilbakemelding fra leverandører, kan behandlingene Prisrefusjon avslått, Prisrefusjon bekreftet og Kredit mottatt brukes til å oppdatere feltet Ref.status i utvalgte rader.

Du kan beholde radene så lenge du vil, før de slettes. I tillegg til å danne grunnlaget for refusjoner kan tabellen også brukes til å illustrere prishistorikken.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.