Prisfaktor

Definerer prisfaktorer for ulike utleietider.

Tabellen Ordrelinje inneholder feltet Prisfaktor, der du kan angi en faktor som programmet skal multiplisere med prisen og antallet ved beregning av linjebeløp.

Hvis avkrysningsboksen Prisfaktor ved utleie er valgt i dialogboksen til behandlingen Pris/rabatt-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, vil ikke programmet multiplisere med leietiden ved beregning av linjebeløp ved utleie (transaksjonstype 2), men i stedet foreslå prisfaktoren for utleietiden, og bare multiplisere med denne faktoren. Prisfaktoren oppnås når feltet Leietid beregnes eller endres. Hvis det nøyaktige antallet dager ikke blir funnet i tabellen, brukes prisfaktoren for det neste høyere antallet utleiedager.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.