Pris- og rabattmatrise

Definerer priser og linjerabatter-/påslag for ulike kriterier.

Under ordreregistrering undersøker programmet rader med det faktiske produktnummeret, og velger det gunstigste alternativet blant radene som oppfyller kriteriene. Rader uten produktnummer undersøkes også hvis minst ett av feltene angitt i dialogboksen til behandlingen Pris/rabatt-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, har den faktiske verdien.

Et vilkår oppfylles hvis feltet har den samme verdien som i ordrelinjen, alternativt i ordrehodet, eller ikke er fylt ut. Særlige regler gjelder for valuta.

Det gjøres et nytt oppslag når kriterier i ordrelinjen endres, forutsatt at produktnummer og antall er fylt ut. For å redusere antall oppslag, anbefales det å fylle ut antallet etter de andre kriteriene i ordrelinjen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.