Postadresse

Inneholder én rad for hver postadresse.

Kan importeres fra filen *Post.txt i mappen *.Int for det faktiske landet, f.eks. Nor.Int\NorPost.txt for Norge.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.