Periodiseringsnøkkel

Inneholder én rad for hver periodiseringsnøkkel.

Brukes for automatisk fordeling av beløp i regnskapsperioder, gjennom

  1. behandlingen Fordeling i tabellen Budsjettlinje,
    • basert på verdien i feltet Per.nøkkel eller i dialogboksen for behandlingen,
  2. behandlingen Oppdater bunt i tabellen Bunt,
    • basert på verdien i feltet Per.nøkkel i tabellen Bilag,
    • som kan komme fra tabellen Ordrelinje (der den kan foreslås fra tabellen Produkt eller arves fra tabellen Ordre).

Dersom Per.nøkkel angis på bilagslinjen vil bare feltet Antall perioder bli tatt hensyn til, ikke tabellen Periodiseringslinje.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.