Sideelement-kolonne

Inneholder én rad for hver visuelle kolonne i et Sideelement-oppsett.

Visuelle kolonner legges vanligvis til og endres gjennom kommandoer i kategorien Design.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.