Sideelement

Inneholder én rad for hvert Sideelement-oppsett.

Et Sideelement-oppsett bestemmer visningen av et tabellsideelement, og lagres vanligvis med kommandoen Lagre sideelement (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Bruken av Sideelement-oppsettet påvirkes av feltene Anvend ved inkludering og kobling og Anvend ved oppslag. Brukeren kan også bytte mellom oppsett for et tabellsideelement med kommandoen Skift oppsett (i gruppen Design i kategorien Hjem, eller i gruppen Tabell i kategorien Design).Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.