Ordredokument leveringslogg

Inneholder én rad for hver levering av dokumentet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.