Ordredokumentvedlegg

Når ordredokumenter er utskrevet og godkjent, og dokumentkopier brukes for denne dokumenttypen, vil rader for hvert vedlegg opprettes i denne tabellen.

Tabellen brukes som en kobling mellom tabellen Ordredokument og tabellen Ordrevedlegg.

Merk: Selve vedlegget lagres kun én gang, i tabellen Ordrevedlegg. Alle orderdokumentkopier kobles mot dette vedlegget.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.