Åpen kundepost

Viser kundeposter som venter på matching eller renteberegning.

Poster som er helt eller delvis åpne (dvs. som har verdien 1 - Helt åpen post eller 2 - Delvis åpen post i feltet Oppgjortstatus), inkluderes, forutsatt at feltet Matchingsmet. i tabellen Bedriftsopplysninger (eller overstyres i feltet Matchingsmet. kunde i tabellen Aktør) har én av verdiene 1 - Manuelt, 2 - Stigende dato, 3 - Samme beløp eller 4 - Oppgitte referanser.

Poster med sen betaling (dvs. som har verdien 3 - Oppgjort for sent i feltet Oppgjortstatus), inkluderes også frem til renteberegning, hvis feltet For sent bet. poster i tabellen Bedriftsopplysninger er fylt ut.

Alle poster vises i tabellen Kundetransaksjon, og endringer synkroniseres når de lagres.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.