Navnerom

Inneholder én rad for hver gruppe variabler som hører sammen.

Variabler refereres til av kombinasjonen av navnet på Navnerom og variabelen, og bidrar til å unngå konflikter mellom variabler fra forskjellige kilder.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.