Språk

Inneholder én rad for hvert språk.

Feltet Språknr i tabellen Bedriftsopplysninger refererer til språket som brukes når ingen andre språk er angitt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.