Investeringsavgift

Inneholder én rad for hver investeringsavgift, med satser og kontoer.

Du kan definere flere Investeringsavgift med forskjellige satser, for eksempel for høye og lave satser. Tabellen Avgiftskode brukes til å angi avgiftskodene som bruker de ulike investeringsavgiftssatsene.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.