Heltalls-bedriftsvariabel

Inneholder én rad for hver bedriftsavhengige heltallsvariabel.

Variabler kan defineres etter behov, f.eks for bruk i:

Bedriftsavhengige variabler defineres i bedriftsdatabaser, i motsetning til systemavhengige variabler, som defineres i systemdatabasen.

Heltallsvariabler lagrer hele tall.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.