Import dokumentgrunnlag

Inneholder én rad for hvert importerte e-dokument.

Rader legges til gjennom behandlingen Godkjenning av inngående ordreimport i tabellen EDI-transaksjonslogg.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.