Ferie

Definerer ferier.

Virkningen av definisjonene bestemmes av feltet Omfang.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.