Hovedbokssaldo/Ansvarsenhet 1

Inneholder én rad for hver regnskapsperiode som har bevegelse, per kombinasjon av hovedbokskonto og ansvarsenhet 1.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.