Hovedbokssaldo/Ansvarsenheter

Inneholder én rad for hver regnskapsperiode som har bevegelse, per kombinasjon av hovedbokskonto og ansvarsenhet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.