Fri informasjon 3

Inneholder rader med felt som kan brukes fritt.

Det finnes tre slike tabeller med fri informasjon. Disse kan fungere som utvidelser til andre tabeller, ved å bruke sekundærnøkler.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.