Factoring fakturainformasjon

Brukes til å legge til factoringtekst på elektroniske fakturaer sendt via Visma.net AutoInvoice.

Ved fakturering via factoring krever factoringselskapet at en bestemt tekst skal inkluderes på fakturaen. På utskriftsformularer kan du legge til denne teksten direkte, men den vil ikke bli inkludert i XML-en ved sending til Visma.net AutoInvoice. Til dette kan tabellen Factoring fakturainformasjon brukes.

Legg til en eller flere rader per forkomst i tabellen Fact.selsk.nr/KID-def., og legg til teksten som skal inkluderes som Note i faktura-XML. Det er også mulig å differensiere per språk, ved å fylle ut feltet Språknr. Hvis Språknr er angitt vil radene med tilsvarende Språknr som på ordren brukes. Ved fakturering ved bruk av Fact.selsk.nr/KID-def. referanse, vil denne teksten vil bli brukt som Note i faktura-XML.

Hvis annen informasjon også legges til Note, enten via Visma.net AutoInvoice mapping tool eller funksjonen Ordre-notat, vil denne informasjonen komme i tillegg til teksten for factoring fakturainformasjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.