EDI-transaksjonslogg

Inneholder én rad for hvert e-dokument.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.