EDI-melding

Inneholder én rad for hver relevante kombinasjon av klassisk EDI-meldingstype og -retning.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.