EDI-feilmelding

Inneholder én rad for hvert klassiske EDI-varsel som mottas, med ønskede alvorlighetsgrader.

Feltet EDI-feilrapportnivå i tabellen Systemopplysninger angir hvilke alvorlighetsgrader som skal logges.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.