E-post dokumentsending

Inneholder aktørers e-postadresser for forskjellige dokumenttyper.

Brukes når mottaker av et dokument (kunde/leverandør) har forskjellige e-postadresser, avhengig av dokumenttypen.

Kan også brukes til å sette opp flere mottakere av det samme dokumentet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.