Fordelingslinje

Definerer andeler for kombinasjoner av ansvarsenheter, per fordelingsnøkkel.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.